A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK PROGRAMJA

2024. június 15., szombat

A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK PROGRAMJA

Rákóczi nyomában

Rejtelmes lápvilág, szélfútta homokdűnék és vadregényes tölgyerdők nyújtottak otthont, majd a vészterhes időkben biztonságos menedéket eleinknek, Szatmár Nyírségbe hajló végén, a Károlyiak földjén, a kuruc szabadságharc gócpontjában. Az ecsedi...
Ugocsa vármegye egykori központjáig 22 kilométert kell utaznunk Salánkból. A városhoz nem köthető jelentős esemény a Rákóczi-szabadságharc kapcsán, ugyanakkor a nagyszőlősiek mindvégig kitartottak a fejedelem pártján, biztos hátországot jelentettek...
Nagyszőlős és Huszt között a Tisza szűkületén jutunk át a Máramarosi-medencébe, ahol a máramarosi öt koronaváros legnyugatibb tagja, Huszt vár ránk. A Kölcsey által is megénekelt várból letekintve nagyszerű...
Ugocsát, a legkisebb és egyben legkurucabb vármegyét Tiszaújlaknál vágja ketté a Tisza. Még mielőtt átkelnénk a folyón, balról egy mesterséges halom tűnik fel, tetején turulmadaras obeliszkkel, amely a kurucok...
A Nagykároly melletti Kaplonyban a mai Szent Antal templom helyén már 1000 évvel ezelőtt bencés monostort és templomot emeltek a Károlyiak ősei, a Kaplonyok. Hét évszázad telt el, amikor...
A Tiszaújlaktól 16 kilométerre fekvő Salánk neve azzal vonult be a magyar történelembe, hogy Rákóczi itt tartotta utolsó országgyűlését. Ami tény: Rákóczi az 1711. február 11. és 18. között...
Esze Tamásék nyomát követve érünk Bereg vármegye egykori székhelyére, a kárpátaljai magyarság kulturális fővárosába, Beregszászra, ahol 1703. május 22-én Esze felolvasta Rákóczi kiáltványát. A városban épp vásárt tartottak, sok...
Mielőtt átkelnénk Beregvidék kárpátaljai oldalára, szinte kötelező betérni Tarpára, ugyanis itt született Esze Tamás, a kuruc szabadságharc egyik legfontosabb alakja. 1703 májusában ő vezette a kuruc küldöttséget a Kárpátokon...
Szabolcs egyik legimpozánsabb kastélyával Vaja központjában találkozhatunk. A várkastély szorosan kötődik a Rákóczi-szabadságharchoz, hisz a fejedelem két alkalommal is járt itt. Először a szabadságharc hajnalán, 1703. július 19-én látogatta...
Tákos szomszédságában, mintegy 3 kilométernyire fekvő Csarodán egy újabb csoda kerül szemünk elé: a 13. században emelt, román stílusjegyeket őrző reformátussá lett templom, amely nem csak kívülről látványos. Odabent az...