Ugocsát, a legkisebb és egyben legkurucabb vármegyét Tiszaújlaknál vágja ketté a Tisza. Még mielőtt átkelnénk a folyón, balról egy mesterséges halom tűnik fel, tetején turulmadaras obeliszkkel, amely a kurucok első győzedelmes csatájának állít emléket.

A tiszaháti felkelés dolhai bukását és a munkácsi csatavesztést követően már nagy szükség volt egy diadalra a kuruc léleknek. A zavadkai táborból leereszkedő seregnek most megvolt ehhez a potenciálja, hisz sokan csatlakoztak 1703 júliusára Rákóczihoz. A kurucok Munkács megkerülését követően 1703. július 14-én érkeztek a Tiszabecs és Tiszaújlak közti révhez, amit rohammal elfoglaltak, majd a csekély labanc lovasságot a Tiszába nyomták. A túlparton táborozó császáriak a kurucok túlerejéről kapott álhír miatt elvonultak, így Rákóczi hadai zavartalanul kelhettek át a folyón, velük együtt pedig „a szabadság szelleme is átkelt a Tiszán”. A csata helyszínén 1903-ban állítottak 18 méteres emlékoszlopot, tetején turulmadárral, amelynek a szájában egy kard van. A legenda szerint a fejedelem fáradni látszott a harc közben, mikor megjelent a turul, de aztán a karddal minden ellenségét lekaszabolta. Ezt az emlékművet 1945-ben lerombolták, majd 1989-ben újat emeltek a helyére. Itt gyűlik össze minden év július második vasárnapján a kárpátaljai magyarság és a ruszinság. A tiszabecsi átkelésről Jókai is megemlékezett a “Szeretve mind a vérpadig” című művében.

Átkelve a tiszai hídon hamar beérünk Tiszaújlakra, ahol a település központjában ott találjuk az egykori sóházat, amelyet 1703. május 24-én foglalt el Esze Tamás, aki megtorolta az itt őt ért sérelmet. Ahogyan a sóházon álló emléktábla is fogalmaz: „Ebben az épületben sóház volt, melyet 1703. május 24-én reggel 7 órakor 2 gyalogos csapattal és 40 lovassal Esze Tamás kuruc vezér megtámadott. A 14 muskétásból és egy hadnagyból álló őrségből négyet levágtak, a többi közéjük esküdött.”

Újlakon Móricz Zsigmond neve is jól cseng. Az író többször is megfordult itt élő rokonainál, és több írásában is megemlékezett a helyről. A település manapság fontos határátkelő Magyarország és Ukrajna között, így sokan betérnek Kárpátalja legjobb lángosáért a Príma Lángos Kávézóba (Gorkij út 38.). A környék népszerű cukrászdája a Lemák Cukrászda (Rákóczi utca 58.).