JOGI NYILATKOZAT

Azzal, hogy belép a hatartalanul.net oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem iratkozott fel a BGA Zrt. hírlevélre:

hatartalanul.net weboldalon található tartalom a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA Zrt.), illetve a vele jogviszonyban álló személyek szellemi tulajdona. A BGA Zrt. fenntart minden, a oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A BGA Zrt. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A BGA Zrt. oldalai teljes egészében, a kapcsolódó wish-ekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a BGA Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A BGA Zrt. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A oldalról értesüléseket átvenni a www.hatartalanul.net-re való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a Hatartalanul.net-re utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

hatartalanul.net a BGA Zrt. megbízásából bejegyzett domainnév, szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a BGA Zrt. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A BGA Zrt. minden esetben pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a technikai hibákból, félreérthető tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.