A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK PROGRAMJA

2024. július 18., csütörtök

A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK PROGRAMJA

 „A táj, melynek múltjáról merészen szökkenő gót boltívek, vén várromok, barokk templomok és neoklasszikus kúriák beszélnek, alsó lépcsőt alkot a Kárpátok felé és vulkanikus hegyei alatt egyformán enyhe vonalakkal...
A Vág és a Garam folyók köze egy átmeneti jellegű tájegység, amely sajátos arculatán a szomszédos tájak - Mátyusföld, Csallóköz és Palócföld - néprajzi jegyeit hordozza. Déli része még...
A tatárjárás után megritkult Szepességbe Szászországból érkeztek német ajkú telepesek, akik évszázadokra meghatározták a tájék arculatát. Hatalmi harcok, vallásháborúk és pestisjárványok is sújtották, de a cipszerek nagyon tudtak élni...
Letekintve a Magas-Tátra csipkés ormairól, a „kedves, szép Szepesség” hullámzatos tája tárul elénk, amely történelmi, építészeti, művészeti és néprajzi szempontból is egészen egyedi szellemiséggel bír, és felbecsülhetetlen kincseket rejteget. Az...
„A Kis- és Nagy-Fátra közét egy nem nagy terjedelmű, de igen kies völgymedencze foglalja el. A medenczét szegélyező magas, erdős és sziklás hegyek lépcsőzetesen ereszkednek alá a Túrócz vize...
A selmeci ősvulkán tűzhányói már évmilliók óta pihennek; az utóvulkáni működésből fakadó ércesedési folyamat kincseit, az aranyat és az ezüstöt már régóta nem bányásszák; a legmagasabb csúcson, a jellegzetes...
Zemplén sokarcúsága mind természeti, mind néprajzi és etnikai viszonyait tekintve szembetűnő. Odafent a Kárpátok uradalmaiban és eldugott falvaiban ruszinok, németek, lengyelek és magyarok éltek harmóniában egymással és a természettel....
Ahogyan Tóth Sándor 1909-ben írta: Sáros „kicsiben hazánk képét mutatja. Van Kárpátja, vannak erdős hegyláncai, lankás dombjai s miniature alföldjei. Jólét és nyomor, fény és árnyék váltakoznak benne; megvannak...
A Selmeci- és Körmöci-hegység, a Madaras és a Polyána belsejében rejlő kincsek egykoron Európa szerte nagy hírnevet szereztek Zólyom bányavárosainak. De ahogyan a Felvidék szívének egykori tűzhányói már évmilliók...
A Kisalföldön, a Duna, a Kis-Duna és a Vág-Duna ölelésében elnyújtózó Csallóköz, Európa legnagyobb szárazföldi szigete, a rege szerint egykor a tündérek birodalma volt. Van benne valami, hisz tényleg...