A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK PROGRAMJA

2024. július 18., csütörtök

A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK PROGRAMJA

„Fent a gerincen két külön világ találkozik: Máramaros és Erdély. A két különböző jelleg összeütközését nemcsak az emberek, de a növények, állatok, szelek és hegyek is megérzik. A nagybányai...
A Temes és a Béga öntözte rónán egy évezrede még Ajtony vezér szúrta le kardját. Népe, a magyar a középkorban felvirágoztatta, s őrizte déli határvidékét. A honvédelem áldozatokkal járt:...
„Tündérországnak ragyogó előcsarnoka, a Magyar-Alfölddel az Érmellék által bűbájosan összeforrasztott Szilágyság, a mi néprajzi tekintetekben is olyan kedves, mint természeti szépségeinél fogva bájos vidékünk.” (Boér Miklós: A Szilágyság népeiről,...
Mikor Szatmárra gondolunk, eszünkbe jutnak a református temetőkben található jellegzetes csónak alakú fejfák, a szatmári szilvából készülő lekvár és pálinka, a Tisza, a Kraszna, Móricz és Kölcsey, a mézesheteit...
„Bihar. Komoly, szinte ércesen csendülő név. Erőt, biztonságot sugároz. A Marostól a Sebes Kőrösig, a Mezőségtől az Alföldig roppant fellegvárként választotta el Erdély földjét a török-dúlta, német pusztította magyar...
„Arad és hegyek. Hát hogyan? Ezt a két fogalmat is össze lehet kapcsolni? Tudom, hogy ezt kérdezik tőlem, akik Aradot ismerik. Valami különös levegőjű környék. Alföld lenne már és...
A Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola hetedikes diákjai Erdélyben és a Partiumban jártak június 3-6. között a Határtalanul! programnak köszönhetően. Az út sok szervezést igényelt de...
A Partium a mai Románia legnyugatibb részén található történelmi, földrajzi terület. Az elnevezés a középkori latin dominus partium regni Hungariae azaz „Magyarország részeinek ura” kifejezésből származik, és arra a...