A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK PROGRAMJA

2024. június 15., szombat

A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK PROGRAMJA

Rákóczi nyomában

A Talabor-völgyében felfelé haladva, Égermező után 15 kilométerrel Alsókalocsa következik. Ez már a Máramarosi-Verhovina, ahol kitágul a tér, elénk kerülnek a szebbnél szebb máramarosi hegyek, a Gorgánok bércei. A...
Ónod Miskolctól 22 kilométerre, délkeleti irányban található. Bronzkori maradványok és vaskori eszközök, szkíta leletek bizonyítják, hogy Ónod területén folyamatosan jelen volt az ember. Napjainkban fennmaradt oklevelek szerint a jobbágyfalut...
Regéc az ország északkeleti csücskében, Zemplén és Abaúj határán, a Zempléni-hegység nyugati lábánál fekszik. A település története évszázadokon át összefonódott a vár és az uradalom történetével. A regéci uradalom...
A település területe már az őskorban is lakott volt, ezt bizonyítják azok a régészeti leletek, melyek ma a Kassai Múzeumban megtekinthetők. A honfoglalás után királyi birtok volt, nevét...
A Rákócziak 1616-tól birtokolták házasság révén Sátoraljaújhelyt és annak vonzáskörzetét. Lorántffy Zsuzsanna 1660-ban bekövetkezett halála után menye, Báthory Zsófia és unokája, I. Rákóczi Ferenc örökölte a területet, amely a...
Tokaj páratlan természeti környezettel rendelkező település, vérbeli dinamikus táj, melyet kis területén is rendkívüli változatosság jellemez. Ezt annak köszönheti, hogy meglehetősen eltérő tulajdonságú tájak találkozásánál fekszik: itt fut össze...
Bármerre induljunk leghegyesebb vármegyénkben, Máramarosban, a természeti szépségek garmadája vár bennünket, de van még itt egy Rákóczi-emlékhely, ahova el kell látogatnunk. Észak felé haladva, a Nagyág völgyéből balra letérve, 30...
Hercegkút 45 kilométerre található Felsővadásztól. Hercegkút is a Rákócziak uradalmához tartozott. 1750-ben jött létre, amikor a Rákóczi-szabadságharc miatt elnéptelenedett területre Trautson herceg, akkori földesúr, német telepeseket költöztetett be. A...
Dolháról visszatérünk a Nagyág-völgyébe, majd átkelünk a Talabor völgyébe, ahol felfelé haladva egyre inkább megmagasodnak a hegyek körülöttünk. A táj egyre rusztikusabbá válik, megjelennek a görögkatolikus fatemplomok, melyek közül...
Történelmünkben vannak olyan ikonikus helyszínek, ahova életében egyszer minden magyarnak illik elzarándokolnia. Ilyen helyszín a Vereckei-hágó is, ahol honfoglaló eleink 896-ban elérték a Kárpát-medencét. A 841 méter magasan elhelyezkedő...