A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK PROGRAMJA

2024. május 18., szombat

A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK PROGRAMJA

„Az Erdélyi-medence délkeleti sarkában fekszik Háromszékmegye. Délnyugati részének kivételével minden oldalról magas, erdős hegyek övedzik. A baróti hegységgel egyközűen nyomúl be a megyébe az Olt folyó balpartján húzódó magasabb...
Az ezeréves határ közvetlen közelében, Erdély legkeletibb településén, a Gyimesekben van egy birtok, amely életre szóló élményt hagy a látogatójában. Ez Hargita megyében Bükklokán a Piposz Birtok, illetve a...
„Ennek a vidéknek mind múltja, mind jelene meghatott figyelmet érdemelne látogatójától. Mert a magyarságra nézve alig van fontosabb része széles ez országnak, mint Torda és környéke. És az Aranyos...
 „A táj, melynek múltjáról merészen szökkenő gót boltívek, vén várromok, barokk templomok és neoklasszikus kúriák beszélnek, alsó lépcsőt alkot a Kárpátok felé és vulkanikus hegyei alatt egyformán enyhe vonalakkal...
Az alig ismert Erdélyi-érchegység vadregényessége vulkáni eredetének is köszönhető. A turizmusnak itt nincsenek hagyományai, nemesfémekben gazdag területe mindig is bányavidék volt. Lábainál, Gyulafehérvár és Nagyenyed környékét, illetve az Erdélyi...
A Vág és a Garam folyók köze egy átmeneti jellegű tájegység, amely sajátos arculatán a szomszédos tájak - Mátyusföld, Csallóköz és Palócföld - néprajzi jegyeit hordozza. Déli része még...
„Erdővidék a Székelyföld egy zárt, félreeső szeglete, mely ugyanakkor rengeteg látnivalót és élményt kínál az idelátogatónak. Körös-körül dombok és hegyek övezik kicsi medencénket: a Dél-Hargita, a Baróti-hegyek, a Rika-hegység....
„Háromszék keleti oldalán a faluk nagyrészt a határszéli Kárpátokról lerohanó patakok völgyületeibe vannak beépítve. A legfestőibb havasvidéknek vadon nagyszerűségét találja az utas, ha nem restelli e völgyecskék rejtőzködő virányait...
A tatárjárás után megritkult Szepességbe Szászországból érkeztek német ajkú telepesek, akik évszázadokra meghatározták a tájék arculatát. Hatalmi harcok, vallásháborúk és pestisjárványok is sújtották, de a cipszerek nagyon tudtak élni...
Letekintve a Magas-Tátra csipkés ormairól, a „kedves, szép Szepesség” hullámzatos tája tárul elénk, amely történelmi, építészeti, művészeti és néprajzi szempontból is egészen egyedi szellemiséggel bír, és felbecsülhetetlen kincseket rejteget. Az...