A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK PROGRAMJA

2023. június 6., kedd

A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK PROGRAMJA

„Erdővidék a Székelyföld egy zárt, félreeső szeglete, mely ugyanakkor rengeteg látnivalót és élményt kínál az idelátogatónak. Körös-körül dombok és hegyek övezik kicsi medencénket: a Dél-Hargita, a Baróti-hegyek, a Rika-hegység....
„Háromszék keleti oldalán a faluk nagyrészt a határszéli Kárpátokról lerohanó patakok völgyületeibe vannak beépítve. A legfestőibb havasvidéknek vadon nagyszerűségét találja az utas, ha nem restelli e völgyecskék rejtőzködő virányait...
A tatárjárás után megritkult Szepességbe Szászországból érkeztek német ajkú telepesek, akik évszázadokra meghatározták a tájék arculatát. Hatalmi harcok, vallásháborúk és pestisjárványok is sújtották, de a cipszerek nagyon tudtak élni...
Letekintve a Magas-Tátra csipkés ormairól, a „kedves, szép Szepesség” hullámzatos tája tárul elénk, amely történelmi, építészeti, művészeti és néprajzi szempontból is egészen egyedi szellemiséggel bír, és felbecsülhetetlen kincseket rejteget. Az...
Valahol a gótikának is véget kell érnie. És ez a hely éppen itt van, Erdély délkeleti határszögletében, az Olt és a Kárpátkanyar keretébe foglalt, Barca folyó öntözte medencében. A...
„A Kis- és Nagy-Fátra közét egy nem nagy terjedelmű, de igen kies völgymedencze foglalja el. A medenczét szegélyező magas, erdős és sziklás hegyek lépcsőzetesen ereszkednek alá a Túrócz vize...
„Úttalan vadon volt akkoriban a Tóvidék, vagy ahogy akkor nevezték: a Mezőség. Északon a Szamos völgyét őrző királyi sóbánya, nyugaton a kolozsi barátok gyepűje, keleten a Kendék Marosparti szállásai,...
„Egyik jellemző tulajdonsága ennek a különös vidéknek, hogy a maga szépségeit nem tárja rögtön az ember elé; olyan, mint minden igazi nagy művészi alkotás: nem kirakatba való, tömeget vonzó...
A selmeci ősvulkán tűzhányói már évmilliók óta pihennek; az utóvulkáni működésből fakadó ércesedési folyamat kincseit, az aranyat és az ezüstöt már régóta nem bányásszák; a legmagasabb csúcson, a jellegzetes...
 „Udvarhelyszék székely anyaszéknek neveztetik azért, mert régente a székelyek főkapitánya legtöbbször itten lakott, itt tartattak a székely nemzeti gyűlések. Felülete hegyes, kevés térhellyel, keleti és északkeleti oldalán roppant havasok...