Szabolcs egyik legimpozánsabb kastélyával Vaja központjában találkozhatunk. A várkastély szorosan kötődik a Rákóczi-szabadságharchoz, hisz a fejedelem két alkalommal is járt itt. Először a szabadságharc hajnalán, 1703. július 19-én látogatta meg a Vay-fivéreket, kikkel még együtt sínylődött a bécsújhelyi börtönben. Rajtuk keresztül próbálta megnyugtatni és maga mellé állítani a felkelés elől Kisvárdára, Kállóra és Ibrányba húzódott szabolcsi nemességet.

A népfelkelés és a labancok közt őrlődő nemesek ekkor még nem tették le egyértelműen voksukat Rákóczi mellett, de Vay Lászlón keresztül megüzenték, hogy nem fordulnak ellene. A második látogatás már a szabadságharc alkonyához kötődik: 1711. január 31-én és február 1-én a vajai kastélyban találkozott egymással II. Rákóczi Ferenc és Pálffy János generális, hogy a harcok lezárásának feltételeiről tárgyaljanak. A házigazda Vay Ádám a fejedelem udvari marsallja volt, ki szintén száműzetésben halt meg a szabadságharc bukása után.

A vajaiak ma is rendkívül büszkék erre a két látogatásra, amelyről természetesen a várkastélyban berendezett Vay Ádám Múzeum is megemlékezik a második emeleten lévő tárlatban. A kastély parkjában ott láthatók a kuruc kor hőseinek mellszobrai Esze Tamástól Zrínyi Ilonáig.

A múzeum április 1-től  október 31-ig, hétfő kivételével minden nap nyitva van 10:00 órától 18:00 óráig, míg november 1-től  március 31-ig szombat és vasárnap kivételével 8:00 órától 16:00 óráig. Előre bejelentett csoportokat hét végén is fogadnak! További információk a múzeum honlapján olvashatók.

Vay Ádám turulmadaras síremléke a középkori eredetű református templom előtt található, néhány méterre a várkastélytól. A kuruc hagyományokat őrző faluban alakult meg a Rákóczi Tárogató Egyesület, amely összefogja a hagyományos magyar hangszer, a tárogató hazai és külföldi megszólaltatóit.

Ennek érdekében évente rendeznek országos tárogatós találkozót más és más helyszíneken, míg négyévente tárogatós világtalálkozót, amelynek 2020-ban éppen Vaja fog otthont adni. Szálláslehetőség a várkastéllyal szemközt lévő kiskastélyépületében van, de a múzeum kapuépületében is vannak szobák.