Határtalanul! program 2021. évi pályázati kiírásai

1. Milyen felületen nyújtható be a pályázat a Határtalanul! program 2021. évi kiírásaira?

A pályázat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (rövidítve: NIR) felületén nyújtható be, a „Határon túli szervezetek támogatási program”-ot kell kiválasztani, és azon belül található a két pályázati kiírás (HAT-21-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek, HAT-21-02 Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak).

2. Milyen e-mail címet szükséges megadni a NIR-be való regisztrálásnál?

Kérjük, minden esetben olyan e-mail címet adjanak meg, amelyhez könnyen hozzáférnek, amelyet gyakran megnéznek, mivel minden, a pályázattal kapcsolatos üzentet, értesítés a megadott e-mail címre érkezik.

3. Kinek az adatait szükséges megadni a regisztrációkor a fenntartóval rendelkező iskola esetén?

Kérjük, hogy az „Elérhetőség”-nél és a „Törvényes képviselő adatai”-nál a fenntartó adatait, míg a „Kapcsolattartó”-nál és a regisztrációnál az elérhetőségi e-mail címnél az iskolához tartozó adatokat adják meg.

4. Mit szükséges megadni a „Nyilvántartási szám”-nál?

Kérjük, hogy a nyilvántartási számhoz az iskola OM azonosítóját adják meg, mivel a rendszer így tudja megkülönböztetni az azonos adószámmal regisztrálókat.

5. A regisztrációkor a „Kötelezettségvállaló azonos-e a pályázóval” pontnál mit kell választani fenntartóval rendelkező iskola esetén?

Minden esetben az IGEN választ szükséges választani, ugyanis a pályázó nevénél fel kell tüntetni a fenntartó nevét is az alábbi formában: XY Tankerület/Szakképzési Centrum/Egyetem/Agrárminisztérium XY Iskolája.

6. Adható-e be pályázat olyan hetedikes diákok részvételére, akik a 2021/2022-es tanévben utazni fognak elmaradt 2019-es kirándulás keretében?

Egy tanuló egy tanévben csak egyszer vehet részt a Határtalanul! program keretében támogatott kiránduláson, így számukra nem adható be pályázat.

7. A pályázat beadásakor a „Projektterv” fülön a „Projekt tevékenységei”-nél milyen tevékenységeket szükséges megadni?

Kérjük, itt szíveskedjenek a kirándulás egyes napjaira lebontva megadni, hogy mely településeken fognak tartózkodni és a megjegyzés rovatban az aznap megteendő kilométert jelezni, tehát ide egy rövid útvonaltervet kérnénk. A kirándulás részletesebb leírását az „Útvonalterv” részben kell megadniuk.

8. Milyen pályázati cím adható a pályázatoknak?

Kérjük, hogy rövid, lényegre törő címet adjanak, amelyben szerepel a „kirándulás” szó.

9. Van-e új elszámolható költségtétel a Határtalanul! program 2021. évi pályázatainál?

Új költségtételként szerepel a „Reprezentációs költségek” (programhoz kapcsolódó kisösszegű ajándékok), ezen a soron számolható el a külhoniaknak nyújtott ajándékok költsége, illetve már szintén elszámolhatóak a higiéniai eszközök, gyógyszerek költségei is.

Határtalanul! program 2019. és 2020. évi pályázati kiírásai

1.Megvalósítható-e a 2019. és 2020. évi pályázat a 2021/2022-es tanévben?

Igen. A 2019. évi „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek”, az „Együttműködés középiskolák között” és a „Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak” című pályázati kiírások keretében támogatott pályázatok megvalósítási határideje az alábbiak szerint módosult:

A pályázat megvalósítási időszaka: 2019. június 16. – 2022. augusztus 31.

A pályázatok végső elszámolási határideje: 2022. szeptember 30.

A 2020. évi „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek”, az „Együttműködés középiskolák között” és a „Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak” című pályázati kiírások keretében támogatott pályázatok megvalósítási határideje az alábbiak szerint módosult:

A pályázat megvalósítási időszaka: 2020. augusztus 15. – 2022. augusztus 31.

A pályázatok végső elszámolási határideje: 2022. szeptember 30.

2. A 2019. évi „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázati kiírásban van egy nyertes pályázatunk, azonban a pályázatot nyert diákok közben 8. évfolyamosok lettek és elballagtak az intézményből. Ebben az esetben átruházható a pályázat?

Igen, a 2019. évi „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázati kiírás nyertes pályázatai átruházhatóak a 2021/2022. tanévben hetedikes vagy annak megfelelő évfolyam diákjai számára, abban az esetben, ha a nyertes hetedikes osztály nem tudta megvalósítani a kirándulást a 2019/2020-as, vagy 2020/2021-es tanévben, a nyertes pályázatban rögzített egyéb feltételekkel (helyszín, létszám stb.).

3. A 2020. évi „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázati kiírásban melyik osztály utazhat, amennyiben a 2020/2021. tanévben a pályázat nem megvalósítható?

A 2021/2022. tanévben az érintett általános iskola 8. évfolyamán vagy a hat évfolyammal működő köznevelési intézmény 2. évfolyamán vagy a nyolc évfolyammal működő köznevelési intézmény 4. évfolyamán nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a tanulmányi kirándulás időpontjában a köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon tanulók is részt vehetnek, akik a támogatási jogviszony létrejöttekor a pályázati kiírás 2.1. pont b) alpontja szerinti feltételeknek megfeleltek, azonban a kiadott támogatói okirat megvalósítási időszaka részben vagy egészben a 2021/2022. tanévre esik.

4. Abban az esetben, ha a kirándulás nem valósul meg, akkor az utazási iroda által felszámolt előleg, kötbér, bánatpénz elszámolható-e a pályázatban?

Nem, sajnos az elmaradt utazások tekintetében nincs lehetőség a beszámoló keretén belül előleg, bánatpénz, kötbér támogatás terhére történő elszámolására. Kérjük, hogy az utazás szervezése során, valamint szerződéskötéskor – a későbbi hátrányos helyzet elkerülése érdekében – körültekintően járjanak el.

5. Hol tudok tájékozódni az aktuális beutazási információkról az egyes országok tekintetében?

A járványügyi helyzet folyamatosan változik az egyes országokban. Az aktuális utazási szabályokról a Konzuli Szolgálat honlapján, a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ oldalon tudnak tájékozódni, ahol országokra bontva megtalálják a legfontosabb naprakész információkat.

6. A 2019. és a 2020. évi Határtalanul! program elnyert támogatási összegeihez lehet-e további támogatási összeget igényelni?

Nem, az elnyert támogatási összeghez további támogatás nem igényelhető. A program megvalósítása során a költségek átcsoportosítására van lehetőség (10. pont).

7. Kell-e kérelmet benyújtani, ha változik a megvalósítási időszakon belül a kirándulás időpontja és milyen módon kell ezt megtenni?

Igen, a kirándulás időpontjának változását az EPER-en keresztül kell jelezni módosítási kérelem formájában. A módosítási kérelem benyújtására a „Beadott pályázatok” fülön az érintett pályázatot kijelölve, a „Módosítási kérelem” gombot megnyomva van lehetőség.

8. Részt vehetnek-e ugyanazon kísérők egy évben több Határtanul! programban is?

Igen, ugyanazon kísérők részt vehetnek több Határtalanul! programban is, akár ugyanabban a pályázati konstrukcióban is.

9. Kizárólag pedagógusok lehetnek kísérők?

Nem. Kísérőtanárként a tanulmányi kiránduláson részt vehet a pályázó intézmény alkalmazásában álló oktatás-nevelést segítő személy (pl. pedagógiai asszisztens) is. A 2020. évtől a „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” (HAT-20-01) című pályázati kiírás esetében szülők mellett kísérőként már nyugállományba vonult pedagógus is részt vehet abban az esetben, ha nincs elegendő pedagógus vagy oktatás-nevelést segítő személy a pályázó intézményben. Ebben az esetben utazásonként legfeljebb két szülő, vagy nyugállományba vonult pedagógus tervezhető, részükre az utazással kapcsolatos minden költség — a személyi költséget leszámítva — tervezhető és elszámolható.

10. A program megvalósítása során átcsoportosíthatók-e a költségek az egyes tételsorok között?

Az „Általános pályázati és elszámolási útmutató a Határtalanul! program számára 2019.” című dokumentum 4.3.5. pontja és az „Általános pályázati és elszámolási útmutató a 2020. évi Határtalanul! program számára” című dokumentum 4.3.9. pontja szerint:

„A kedvezményezett az alábbi esetekben eltérhet az elfogadott költségvetéstől anélkül, hogy az EPER-ben módosítási kérelmet kellene benyújtania:

  • a költségvetés fősoron belüli, alsorok (A1, A2…) közötti átcsoportosítás esetén,
  • a költségvetés egyes fősorai között (A, B) a benyújtott költségvetéshez képest

legfeljebb 10%-os eltérés esetén.

A kedvezményezettnek – a megvalósítási időszakon belül – az EPER-ben módosítási kérelmet kell benyújtani, és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) módosított támogatói okiratot ad ki, ha

  • a költségvetés egyes fősorai között a benyújtott költségvetéshez képest 10%-ot meghaladó átcsoportosítás szükséges;
  • a kedvezményezett olyan sorra kíván áttervezni, amelyre eredetileg nem tervezett, azaz a sor összege nulla forint.”

11. Szeretnénk lemondani a pályázati támogatásról, mivel nem tudunk utazni, mi a teendő?

A támogatásról való lemondás esetén a kedvezményezett képviselője által aláírt írásbeli lemondó nyilatkozat fogadható el, amely tartalmazza a pályázat azonosító számát, a támogatás lemondással érintett összegét és a lemondásra vonatkozó indoklást. A lemondást az EPER-ben kell kezdeményezni, és a kinyomtatott, aláírt lemondó nyilatkozatot postai úton kell beküldeni az Alapkezelő részére. A támogatásból fel nem használt és lemondott összeg visszafizetését igazoló banki bizonylat hitelesített másolatát is kérjük postai úton megküldeni.

További kérdések esetén ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: (+36-1) 795-5700

  • hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 9-től 12 óráig,
  • kedden és csütörtökön 13-tól 16 óráig

Email: hatartalanul@bgazrt.hu

12. Elszámolással kapcsolatosan kihez fordulhatok segítségért?

Az Alapkezelő Támogatáselszámolási és Monitoring Igazgatóságának ügyfélszolgálati elérhetőségei:

  • email cím: elszamolasok@bgazrt.hu
  • telefonszám: +36-1-795-3240 (kedden 9 és 11 óra között, csütörtökön 13 és 15 óra között).