A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK PROGRAMJA

2023. április 1., szombat

A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK PROGRAMJA

Zemplén sokarcúsága mind természeti, mind néprajzi és etnikai viszonyait tekintve szembetűnő. Odafent a Kárpátok uradalmaiban és eldugott falvaiban ruszinok, németek, lengyelek és magyarok éltek harmóniában egymással és a természettel....
Hunyad természeti értékekben gazdag és kalandos történelemmel átszőtt vidékén már évszázadok óta szórványban él a magyar megkopott kastélyok, ősi templomok és várak árnyékában. Bár Hunyadi és Kinizsi diadalaitól sokszor...
Ahogyan Tóth Sándor 1909-ben írta: Sáros „kicsiben hazánk képét mutatja. Van Kárpátja, vannak erdős hegyláncai, lankás dombjai s miniature alföldjei. Jólét és nyomor, fény és árnyék váltakoznak benne; megvannak...
„A régi székely Marosszék egyike volt az ős hagyományok alapján legmagasabb műveltségi fokra jutott székely székeknek. Itt találkozott a hegyvidék és a mezőségi dombos vidék lakója. Amaz elhozta a...
A Selmeci- és Körmöci-hegység, a Madaras és a Polyána belsejében rejlő kincsek egykoron Európa szerte nagy hírnevet szereztek Zólyom bányavárosainak. De ahogyan a Felvidék szívének egykori tűzhányói már évmilliók...
„Fent a gerincen két külön világ találkozik: Máramaros és Erdély. A két különböző jelleg összeütközését nemcsak az emberek, de a növények, állatok, szelek és hegyek is megérzik. A nagybányai...
A Temes és a Béga öntözte rónán egy évezrede még Ajtony vezér szúrta le kardját. Népe, a magyar a középkorban felvirágoztatta, s őrizte déli határvidékét. A honvédelem áldozatokkal járt:...
„Tündérországnak ragyogó előcsarnoka, a Magyar-Alfölddel az Érmellék által bűbájosan összeforrasztott Szilágyság, a mi néprajzi tekintetekben is olyan kedves, mint természeti szépségeinél fogva bájos vidékünk.” (Boér Miklós: A Szilágyság népeiről,...
Mikor Szatmárra gondolunk, eszünkbe jutnak a református temetőkben található jellegzetes csónak alakú fejfák, a szatmári szilvából készülő lekvár és pálinka, a Tisza, a Kraszna, Móricz és Kölcsey, a mézesheteit...
„Lábunk alatt terül el a gyergyói fennsík szépséges völgytekenője. Felséges körkép, isteni látvány, mely a lelket csodás varázslattal tölti el s a honfi szívet meleg érzéssel hatja át az...