A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK PROGRAMJA

2024. május 18., szombat

A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK PROGRAMJA

A Selmeci- és Körmöci-hegység, a Madaras és a Polyána belsejében rejlő kincsek egykoron Európa szerte nagy hírnevet szereztek Zólyom bányavárosainak. De ahogyan a Felvidék szívének egykori tűzhányói már évmilliók...
„Fent a gerincen két külön világ találkozik: Máramaros és Erdély. A két különböző jelleg összeütközését nemcsak az emberek, de a növények, állatok, szelek és hegyek is megérzik. A nagybányai...
A Temes és a Béga öntözte rónán egy évezrede még Ajtony vezér szúrta le kardját. Népe, a magyar a középkorban felvirágoztatta, s őrizte déli határvidékét. A honvédelem áldozatokkal járt:...
„Tündérországnak ragyogó előcsarnoka, a Magyar-Alfölddel az Érmellék által bűbájosan összeforrasztott Szilágyság, a mi néprajzi tekintetekben is olyan kedves, mint természeti szépségeinél fogva bájos vidékünk.” (Boér Miklós: A Szilágyság népeiről,...
Mikor Szatmárra gondolunk, eszünkbe jutnak a református temetőkben található jellegzetes csónak alakú fejfák, a szatmári szilvából készülő lekvár és pálinka, a Tisza, a Kraszna, Móricz és Kölcsey, a mézesheteit...
„Lábunk alatt terül el a gyergyói fennsík szépséges völgytekenője. Felséges körkép, isteni látvány, mely a lelket csodás varázslattal tölti el s a honfi szívet meleg érzéssel hatja át az...
„Csíkország megismerése rendkívül érdekes és érdemes feladat. Egyetlen nyitott szemmel és kitárt lélekkel végrehajtott túra során megláthatjuk a múlt és jövő magyarságának sorskérdéseit is itt. A csíki ember ahány,...
„Csíkország, ez a görbe országrész a maga különös népszokásaival, lakóinak csavaros észjárásával, vallás- és nemzettörténeti emlékeivel, hegyeinek változatos szépségével és számos gyógyhelyével a leggazdagabb kutatási területet nyújtja természettudós, népbúvár...
A Kisalföldön, a Duna, a Kis-Duna és a Vág-Duna ölelésében elnyújtózó Csallóköz, Európa legnagyobb szárazföldi szigete, a rege szerint egykor a tündérek birodalma volt. Van benne valami, hisz tényleg...
Egykor Felső-Magyarország nagy része Csák Máté birtoka volt, ma már csak a Kis-Duna, a Vág és a Kis-Kárpátok határolta sík vidéket nevezik Mátyusföldnek. A Kárpát-medence nyugati kapujában, a vizek...