A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK PROGRAMJA

2023. június 6., kedd

A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK PROGRAMJA

„Arad és hegyek. Hát hogyan? Ezt a két fogalmat is össze lehet kapcsolni? Tudom, hogy ezt kérdezik tőlem, akik Aradot ismerik. Valami különös levegőjű környék. Alföld lenne már és...
Nem véletlen, hogy a Dráva és Száva közti Szlavónia nyestes címere mindvégig ott szerepelt a magyar királyi címerek mellett. A sokáig Tótországnak is nevezett területet a honfoglalás előtt bolgárok,...
A szeszélyesen és szenvedélyesen kalandozó Dráva a Kárpát-medence legtisztább és talán legvadregényesebb síkvidéki folyója. A Tiroli-Alpokból eredve máig megregulázatlanul érkezik hozzánk, hogy délnyugati gyepűvidékünket átszelve láncba fűzze a partjaira...
Bereg vármegye a tatárjárást követően jött létre, előzménye a beregi erdőispánság és a tőle délre fekvő Borsova vármegye volt. Beregvidék északi részét a Kárpátok flis vonulatai foglalják el, melyeket...
„Árva vármegye volt Nagymagyarország legzordabb, legészakibb, hegyekben leggazdagabb, egyszóval „legárvább" megyéje. Északon a Babiagora, ettől nyugatra a polhorai hágón túl a Pilszkó határolja. Ez a vonulat hirtelen emelkedik ki...
Aki gyakran utazik ezen a tájon, az azt tapasztalhatja, hogy a Tisza és a román-szerb határ közt élő magyarok bánátinak tartják magukat, míg a Temesvár környéki magyarok bánságinak. Nem...
Az Alpok utolsó nyúlványai és a pannon alföld peremvidéke rendkívül változatos, mozaikszerűen elterülő élőhelyekkel rendelkezik. Ez a dimbes-dombos tájék egy ezredévig a Magyar Királyság nyugati gyepűjét jelentette. Az országvesztéssel...
A Felvidék szívében van egy hegység, ami önmagában erdőkkel sűrűn benőtt, szépségesen hullámzó hegyvonulat képét mutatja, mégis, magasabb és sziklás csúcsokkal ékes északi szomszédai árnyékában manapság kevesebb figyelmet kapott...
A Kojsói-havasok keleti oldalán a Hernád kanyarog a Tisza felé. Völgyében honfoglaló eleink közül az Aba nemzetség volt az, amely megszállta az akkor lakatlan vidéket, ahova később erdőirtással és...
„Merő karszt… Közepe táján, hatalmas mészkő fennsíkok, amelyek lomhán terpeszkednek el. Innen a völgyből tekintve félelmetes, szaggatott homlokzatú hegyek, de tetejükre hágva meglepődve torpanunk meg a fennsík szelídségén. Odafönn...