Közlemény a 2019. évi és a 2020. évi Határtalanul! program nyílt pályázatai megvalósítási időszakának és elszámolási határidejének meghosszabbításáról

Tisztelt Kedvezményezettek!

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – a kialakult járványügyi helyzet elhúzódása miatt elnehezült programszervezésre és lebonyolításra tekintettel – kezdeményezte a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottságnál a 2019. évi és a 2020. évi Határtalanul! program nyílt pályázatai megvalósítási és elszámolási határidejének meghosszabbítását.

A Bizottság a 38/2021. számú határozatában az alábbi döntést hozta:

I. A 2019. évi Határtalanul! program nyílt pályázati kiírásai esetében:

  1. HAT-19-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
  2. HAT-19-02 Együttműködés középiskolák között
  3. HAT-19-03 Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak
  • a pályázatok módosított megvalósítási időszaka: 2019. június 16. – 2022. augusztus 31.
  • a pályázatok módosított végső elszámolási határideje: 2022. szeptember 30.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2019. évi Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek című módosított pályázati kiírás szerint a nyertes pályázatok átruházhatóak a 2021/2022. tanévben hetedikes vagy annak megfelelő évfolyam diákjai számára, abban az esetben, ha a nyertes hetedikes osztály nem tudta megvalósítani a kirándulást a 2019/2020-as, vagy 2020/2021-es tanévben.

II. A 2020. évi Határtalanul! program nyílt pályázati kiírásai esetében:

  1. HAT-20-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
  2. HAT-20-02 Együttműködés középiskolák között
  3. HAT-20-03 Tanulmányi kirándulás középiskolások
  • a pályázatok módosított megvalósítási időszaka: 2020. augusztus 15. – 2022. augusztus 31.
  • a pályázatok módosított végső elszámolási határideje: 2022. szeptember 30.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2020. évi Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek című módosított pályázati kiírás szerint a támogatott tanulmányi kiránduláson a 2021/2022. tanévben az érintett általános iskola 8. évfolyamán vagy a hat évfolyammal működő köznevelési intézmény 2. évfolyamán vagy a nyolc évfolyammal működő köznevelési intézmény 4. évfolyamán nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a tanulmányi kirándulás időpontjában a köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon tanulók is részt vehetnek, akik a támogatási jogviszony létrejöttekor a pályázati kiírás 2.1. pont b) alpontja szerinti feltételeknek megfeleltek, azonban a kiadott támogatói okirat megvalósítási időszaka részben vagy egészben a 2021/2022. tanévre esik.

Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy a támogatási jogviszony módosítására az Általános pályázati és elszámolási útmutatóban, valamint az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak az irányadóak.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

2021. június 21.