Tisztelt Kedvezményezettek!

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kezdeményezésére a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – az inflációra, a pandémiás helyzetre, illetve az ukrajnai háborús eseményekre tekintettel – javaslatot tett a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság részére a 2019. évi, a 2020. évi és a 2021. évi Határtalanul! program nyílt pályázatai kiírásai keretében támogatott határon túli tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatos, pályázati feltétel módosítására irányuló kérelmek kezelésére.

A Bizottság a 28/2022. (04.04.) számú határozatában az alábbi döntést hozta:

A kedvezményezett objektív indokkal alátámasztott, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott módosítási kérelem alapján

  • a 2019. évi Határtalanul! program nyílt pályázati kiírásai esetében

(HAT-19-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek,

HAT-19-02 Együttműködés középiskolák között,

HAT-19-03 Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak)

kezdeményezheti a támogatott tanulmányi kirándulás utazói létszámának (létszámarányosan a kísérők számának is) legfeljebb 30 %-os mértékű csökkentését a jóváhagyott támogatási összeg változatlanul hagyása mellett;

  • a 2019. évi, a 2020. évi és a 2021. évi Határtalanul! program „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázati kiírásai esetében

(HAT-19-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek,

HAT-20-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek,

HAT-21-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek)

kezdeményezheti a támogatott tanulmányi kiránduláson a pályázati kiírásban előírt évfolyamtól eltérő évfolyamon tanulók részvételét oly módon, hogy amennyiben a kedvezményezett a pályázatban megjelölt utazói létszámot a pályázati kiírásban meghatározott évfolyam diákjaival nem tudja feltölteni, abban az esetben kérelmezheti, hogy a hiányzó létszámot a felsős évfolyamain tanuló diákjaival feltölthesse, azzal, hogy egy tanéven belül, egy tanuló részére csak egy tanulmányi kiránduláson történő részvétel támogatható;

  • a 2019. évi, a 2020. évi és a 2021. évi Határtalanul! program nyílt pályázati kiírásai esetében

(HAT-19-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek,

HAT-19-02 Együttműködés középiskolák között,

HAT-19-03 Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak

HAT-20-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek,

HAT-20-02 Együttműködés középiskolák között,

HAT-20-03 Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak

HAT-21-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek,

HAT-21-02 Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak)

kezdeményezheti a támogatott tanulmányi kirándulás a pályázatban megjelölttől eltérő célországban történő megvalósítását oly módon, hogy amennyiben a kedvezményezett a tanulmányi kirándulást a pályázatban megjelölt célországban objektív indokra tekintettel nem tudja megvalósítani, abban az esetben kérelmezheti a célország módosítását más célországra, vagy amennyiben a járványügyi helyzet okán elrendelt határzár miatt az országhatárok átlépése nem engedélyezett és ezáltal a határon túli kirándulás megvalósítása ellehetetlenül, a Kárpát-medencei Bakancslista olyan magyarországi kirándulóhelyeire, amelynek történelmi, kulturális és néprajzi emlékei kapcsolódnak a történelmi Magyarországhoz.

A fenti körben benyújtott módosítási kérelmekről a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint támogató saját hatáskörben dönt. A támogatási jogviszony módosítására a pályázati és elszámolási útmutatóban, valamint az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak az irányadóak.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a 2019. évi, a 2020. évi Határtalanul! program nyílt pályázatai kiírásai keretében támogatott pályázatok megvalósítási határideje 2022. augusztus 31. napja, míg a 2021. évi Határtalanul! program nyílt pályázatai kiírásai keretében támogatott pályázatok megvalósítási határideje – a 118/2022. (III. 22.) Korm. rendeletre tekintettel – 2022. december 31. napja.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.